Menu
Close Menu
 
دانشجویان جدیدالورود
 لطفا فرمهای زیر را تکمیل کرده و به همراه مدارک ثبت نام به اداره آموزش دانشکده خود مراجعه فرمایید.

1- دانلود فرم کارشناسی
2-دانلود فرم کارشناسی ناپیوسته
2- دانلود فرم کارشناسی ارشد
3- دانلود فرم دکتری


مدارک لازم جهت تشکیل پرونده: 

1- اصل مدرک پایه و ریزنمرات (به همراه 2 سری کپی)
 
    1-1 مدرک پیش دانشگاهی برای
پذیرفته شدگان دوره های کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای دامپزشکی

   2-1 مدرک کارشناسی برای 
پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ارشد

   3-1 مدرک کارشناسی ارشد برای پذیرفته شدگان دوره های دکترای تخصصی

2- اصل شناسنامه ( به همراه 2 سری کپی از تمام صفحات)

3- اصل کارت ملی
(به همراه 2 سری کپی)

4- عکس تمام رخ پشت نویسی شده 6 قطعه (برای افراد فاقد کارت پایان خدمت 12 قطعه)

5- اصل مدرک نظام وظیفه ( به همراه 2 سری کپی)

6- تکمیل و ارائه فرم های درخواست ثبت نام دانشگاه
توجه - کارکنان دولت و نهادهای رسمی  و نیروهای نظامی و انتظامی که از معافیت خدمت استفاده می کنند، ملزم به ارائه گواهی عکس دار به همراه مهر و شماره سازمانی، از واحد مربوطه مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل می باشند.
 
 
مراحل انجام ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان جدید الورود
 

 
 
 
 
متقاضیان ورود به دوره کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون قبل از مراجعه باید در سایت Azmoon.org ثبت نام کرده باشند.

تذکرمهم: در صورت عدم تحویل مدارک و تشکیل نشدن پرونده،پذیرفته شده به هیچ عنوان دانشجو محسوب نخواهد شد.