Menu
Close Menu
 
ورودی جدید دکتری تخصصی
 دوره دکتری تخصصی PhD
 
مدارك لازم براي ثبت نام برنامه درسی نیمسال اول  شماره تماس مدیران گروه ها
سرفصل رشته ها دانلود فرم ثبت نام سامانه ثبت نام ورودی جدید
   
تسهیلات و مزایای تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
  1. استفاده از پارکینگ داخل دانشگاه
  2. اولویت تدریس دروس در مقاطع کاردانی و کارشناسی به دانشجویان PhD
  3. خوابگاه های مجهز و مجزا از سایر دانشجویان (جهت اطلاع و هماهنگی با شماره 09131844575 آقای پرویز براتی)
  4. پرداخت انواع تسهیلات مالی (شامل وام کوتاه مدت، بلند مدت، وزارت علوم، وام پس از فراغت تحصیل، وام ازدواج)
  5. پرداخت تشویق مقالات، استفاده از گرنت استادان، استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور به مدت سه ماه که دانشجو معاف از پرداخت شهریه می شود.